- Wykładowca na  kierunkach studiów: „Dietetyka” i „Dietetyka w Zdrowiu i Chorobie” w NWSM we Wrocłwiu (wykłady: Żywienie kliniczne dorosłych i dzieci, Obesitologia, Żywienie Seniorów, Psychogenne Zaburzenia Odżywiania, Poradnicwto Dietetyczne, Żywienie w Alergiach, Żywienie w Cukrzycy, Żywienie w Chorobach Nerek)
Od 2006 roku do teraz wykładowca kursów i konferencji z zakresu Żywienia Klinicznego dla lekarzy, pielęgniarek, dietetyków,
Wykładowca wykładów dla seniorów, pacjentów z cukrzycą, chorych niepełnosprawnych, pacjentów onkologicznych.

W przeszłości:
2012 - konsultant do spraw żywienia klinicznego sieci stacji dializ Avitum,
Od roku 2006 do 2010  konsultant w zakresie chorób wewnętrznych Specjalistycznego Szpitala Rehabilitacyjnego przy ul. Poświęckiej we Wrocławiu,
Od roku 2008 do 2014 zastępca ordynatora asystent VI Oddziału Chorób Wewnętrznych i Żywienia Klinicznego WSS im. J.  Gromkowskiego we Wrocławiu,
Od roku 2003 do teraz starszy asystent VI Oddziału Chorób Wewnętrznych WSS im. J. Gromkowskiego we  Wrocławiu,
Lata 2000 - 2003 młodszy asystent, następnie asystent VI Oddziału Chorób Wewnętrznych o profilu nefrologicznym  ze Stacją Dializ WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, asystent pracowni endoskopowej i usg,
Lata 1995 - 2000 młodszy asystent, następnie asystent II Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu,
1994 - 1995 Staż podyplomowy w Szpitalu im. L. Rydygiera we Wrocławiu.

Członkostwo towarzystw naukowych:

Towarzystwo Internistów Polskich
Polskie Towarzystwo Lekarskie
Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego
Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci
Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego
ESPEN The European Society for Clinical Nutrition and MetabolismO mnie

Zajmuję się  schorzeniami  wewnętrznymi, dietetyką medyczną oraz  żywieniem klinicznym  zdrowego i chorego człowieka.

W swojej praktyce prywatnej pracuję z dziećmi od lat 10, młodzieżą i dorosłymi z niedożywieniem, nadwagą, psychogennymi zaburzeniami odżywiania, otyłością, niedożywieniem w przebiegu chorób nowotworowych, w tym żywieniem w trakcie leczenia onkologicznego (przygotowanie do leczenia operacyjnego, żywienie w trakcie radio i chemioterapii). Zajmuję się także żywieniem chorych z cukrzycą, zespołem metabolicznym, nadciśnieniem, dną moczanową, chorobami wątroby, żołądka, jelit, celiakią dorosłych, osteoporozą, chorobami kości i stawów, niedokrwistościami.
Prowadzę żywieniowo pacjentki w okresie ciąży, karmienia piersią, chore z zespołem policystycznych jajników. Prowadzę żywieniowo pacjentki borykające się z niepłodnością.
Szczególnie interesuję się żywieniem chorych po zabiegach operacyjnych, w trakcie leczenia onkologicznego, niedożywieniem, zaburzeniami połykania.
Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej:
Studia i specjalizacje:

  * Akademia Medyczna we Wrocławiu, rok ukończenia 1994
  * Pierwszy stopień w zakresie chorób wewnętrznych uzyskany z wyróżnieniem w 1997 roku.
  * Obrona pracy doktorskiej w 2001 roku
  * Drugi stopień w zakresie chorób wewnętrznych uzyskany z wyróżnieniem w 2002 roku
  * Liczne kursy, zjazdy medyczne i szkolenia polskie i międzynarodowe dotyczące tematów
     z zakresu żywienia klinicznego
Doświadczenie zawodowe:
Aktualnie:
- od 2000 roku praktyka lekarska  (chorby wewnętrzne, żywienie kliniczne)
- Kierownik Poradni Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
  im. J. Gromkowkiego we Wroclawiu
- Przewodnicząca Zespołu Leczenia Żywieniowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
   im. J.Gromkowkiego we Wroclawiu
- Koordynator i twórca jedynego na skalę europejską programu ”Działania edukacyjne,
  profilaktyka, diagnostyka i leczenie niedożywienia u dorosłych mieszkańców z terenu województwa dolnośląskiego” w ramach którego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowkiego we Wroclawiu są konsultowni i prowadzeni żywieniowo niedożywieni dorośli i dzieci oraz szkolony jest personel medyczny
Anna Zmarły
anna zmarzły na facebooku
anna zmarzły na fblogspot
Pliki cookies
dr n. med. Anna Zmarzły
specjalista chorób wewnętrznych